Rodzaje form do wibroprasy WF -1

Tytuł / Pomiary Obraz

1. Block Budowlany 3+1
Do ścian zewnętrznych:
190 x 190 x 390 x
3 art.
Do ścian wewnętrznych:
120 x 190 x 390
x 1 art.

 

 

 

 

 

2. Kostka brukowa czy Stare Miasto

60 x 120 x 180
60 x 90 x 120
60 x 120 x 120

 

 

3.Cegła drogowa 

60 x 100 x 200
45 x 100 x 200

 

 

 

 

 

 

4. Cegła uniwersalna o motywach figuralnych

60 x 100 x 250

 

 

 

 

5. Kostka 7+1

200 x 160 х 40
200 х160 х60
200 х160 х80

 

6. Porebryk 3 art.

 

500 x 220 х 60

 

7. Blok wydrążony

3+2

190 x 190 х 390

 

 

8. Blok wydrążony 5 x 12

120 x 190 х 390

 

9. Drenaż

26 x 16 x 6